Regulamin

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Fitness Guarana, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Dmowskiego 2.

I. Postanowienia ogólne

 

1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach klubu jest wykupienie karnetu lub jednorazowego wejścia.

 

2. Kupując karnet oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu Klubu Fitness Guarana i zgadzasz się na jego warunki.

 

3. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.

 

4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Klubu. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność.

 

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za klientów, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego i ewentualnych przeciwwskazań. Klub nie ponosi odpowiedzialności za powstałe kontuzje i urazy powstałe w wyniku niestosowania się do wskazań instruktora.

 

6. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia zamieszczone są na stronie Klubu.

 

7. Wykupiony karnet OPEN jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

 

8. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu. Karnety są miesięczne (30 dniowe). W ciągu miesiąca ważności karnetu należy wykorzystać wykupiony limit wejść. Za niewykorzystane zajęcia Klub nie zwraca pieniędzy.

 

9. W przypadku choroby w czasie trwania ważności karnetu, istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia ważności karnetu maksymalnie o 14 dni od momentu zgłoszenia tego faktu w recepcji Klubu. Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie, drogą mailową lub na piśmie.

 

10. Kartę klienta lub dowód tożsamości należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu, w zamian za kluczyk do szafki ubraniowej w szatni. W przypadku zagubienia Karty Klienta Klubu Fitness Guarana, za wydanie / wyrobienie duplikatu, zostanie pobrana opłata w wysokości 10 zł.

 

11. Na wszystkie zajęcia możliwa jest wcześniejsza rezerwacja. Maksymalna liczba osób na zajęciach fitness- 20, Spinning - 12.

 

12. Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają Klienci, którzy dokonali stałej rezerwacji zajęć.

 

13. Każda rezerwacje zajęć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może być odwołana najpóźniej do godziny 14.00 w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia. W przypadku nie odwołania rezerwacji, klient zostanie pozbawiony możliwości rezerwacji zajęć przez miesiąc, w ostateczności zostanie ona pobrana automatycznie z karnetu klienta. Przy karnetach OPEN zostanie odjęty 1 dzień ważności karnetu za 1 godzinę nieodwołanej rezerwacji. 14. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

 

15. Zniżki nie sumują się, a promocje nie mogą być łączone.

 

16. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.

 

17. W przypadku zagubienia lub nie oddania kluczyka do szafki ubraniowej, bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 10zł.

 

18. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.

 

19. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności takich jak np.: „siła wyższa” lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie planowane przerwy w pracy Klubu będą ogłaszane najpóźniej 7 dni przed planowaną przerwą w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.

 

20. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i komfort treningu, dlatego wymagamy od Ciebie: - czystego, zmiennego i odpowiedniego na zajęcia fitness obuwia; - używania ręczników podczas ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości; - punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe; - uczestnictwa w zajęciach o odpowiednim stopniu zaawansowania; - rezygnacji z żucia gumy podczas zajęć; - zdjęcia biżuterii

 

21. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.

 

22. Klient zobowiązuje się stosować się do ustnych i pisemnych instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, a także znajdujących się w nich urządzeń oraz przyrządów.

 

23. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do zajęć należy obowiązkowo poinformować o tym instruktora.

 

24. Na terenie Klubu zabronione jest:

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

b) używanie tytoniu

c) używanie sterydów, narkotyków a także wstęp pod wpływem tych środków

d) naklejanie i pozostawianie materiałów promocyjnych bez zgody właścicieli klubu

e) wnoszenie napojów oraz jedzenia w szklanych lub otwartych naczyniach.

 

25. W związku z art. 23 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. Poz. 8831) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Fitness Guarana Klaudia Ostrowska w celach związanych z ich działalnością (w tym marketingowych)w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencyjnych).

Akceptuję: ………………………………………… (imię i nazwisko)

Kontakt
Guarana Fitness
Klaudia Ostrowska
ul. Dmowskiego 2
16-400 Suwałki
Godziny otwarcia
Pon., Śr., Pt. - 16:30 - 22:00
Wt., Cz. - 15:30 - 22:00
Telefon / e-mail
tel.:
kom.: 501 674 545
e-mail: kontakt@guaranafitness.pl

Masz pytania? Napisz do nas :-)